6 podcast trends die je niet kunt negeren (2023)

Het is bijna niet voor te stellen, maar podcasts bestaan pas iets meer dan een decennium. In die tijd is de industrie in een gigantisch tempo gegroeid en veranderd. Of je nu maker, luisteraar of marketeer bent: de podcast-industrie heeft je veel te bieden. Zelf maak ik één van de populairste podcasts van Nederland en werk ik dagelijks met mooie merken aan hun podcast-ambities. Vanuit die ervaring deel ik 6 trends die je helpen bij het maken van een podcast die opvalt.

1. De opkomst van niche-podcasts

Goed nieuws! Grote namen domineren niet langer alleen de podcast industrie.

Lange tijd was er behoorlijk wat ergernis onder kleinere podcastmakers. BN'ers als Monica Geuze, Maarten van Rossem en Geraldine Kemper domineren de top van de podcast charts.

Hoewel die shows nog steeds populair zijn, winnen niche-podcasts in een rap tempo terrein. En dat is fijn.

Niche-podcasts winnen in rap tempo terrein

Door de laagdrempelige beschikbaarheid van tools en platforms, is het voor vrijwel iedereen mogelijk om een hoogwaardige podcast te maken.

Het maken van een podcast voor een specifiek publiek is sowieso een goed idee. Als je het goed aanpakt, bind je voor je het weet een bevlogen en betrokken publiek aan je. Dat creërt veel mogelijkheden.

Een mooi voorbeeld: Marloes Bergevoet en Aldert Veldhuisen maken voor BNP Paribas een podcast over ESG. Ze spreken met experts en vooraanstaande leiders over de uitdagingen van de energietransitie. Door de deskundigheid van de sprekers en de complexiteit van sommige onderwerpen binden ze een specifiek publiek aan zich.

Voor dit jaar verwacht ik een golf aan podcasts over reisverhalen. Dat genre is in Nederland nog niet echt opgepakt, dus daar liggen kansen. Zeker nu alle corona-beperkingen weg zijn. Floortje Dessing vertelde me laatst dat BNNVARA met dit idee ook al een tijdje bezig is.

Interviews met prominenten blijven een populair genre om te maken. Al is dat format wel aan erosie onderhevig. Het is relatief makkelijk te maken en dus een veel gekozen onderwerp.

Ook podcasts over persoonlijke ontwikkeling en gezondheid zijn potentieel interessant.

Mocht je dit jaar met een podcast willen starten, een gratis tip: Trendy en creatieve onderwerpen hebben een grotere kans van slagen. Dat komt omdat Nederlanders op deze onderwerpen zoeken in de bibliotheek van podcast-platforms als Spotify.

Grote kans dat ze jouw podcast dan tegenkomen.

2. AI verovert podcasting

ChatGPT heeft de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) weer volop geadresseerd.

Wereldwijd groeit de markt van AI tussen nu en 2026 naar verwachting met 13 miljard dollar. Belangrijk aandeel in die giga groei is weggelegd voor audio- en spraakherkenning.

Taalbegrip (NLU) is daarbij essentieel. Het is de leidende technologie die de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie in podcasts aanstuurt.

NLU kan gedetailleerde transcripties van audio-opnames genereren. Daardoor wordt het op een efficiënte manier doorzoeken van audio-inhoud mogelijk.

Verder maakt AI het, net als in andere sectoren, veel makkelijker om snel en nauwkeurig inhoud te creëeren.

Taalbegrip is de leidende technologie die de ontwikkelingen van AI in podcasts aanstuurt

Bij Streamy Audio werken we nu al met een platform dat aangedreven wordt door AI. Daardoor beschikken we over betrouwbare, automatische transcripties spraakherkenning en realtime content bewerking.

Podcast wordt een vast onderdeel van elke marketingmix. Omdat niet elke organisatie beschikt over een professionele studio of een ruimte met goed geluid, is het prettig om met hard- en software te werken die dat voor je regelt.

Er zijn verschillende AI-tools beschikbaar die elke aflevering omzetten in een audio-productie van hoge studiokwaliteit.

De dust-functie filtert achtergrondgeluid binnen een paar seconden weg. Daardoor worden de luide stemmen verzacht en de stillere stemmen versterkt.

Ik heb het al een paar keer uitgeprobeerd en ben onder de indruk.

De tools leveren een perfect uitgebalanceerd en helder geluid op voor een meeslepend verhaal.

Podcasting wordt dus nog beter met hulp van AI-gestuurde oplossingen.

3. Het gedrag van luisteraars verandert

Steeds meer Nederlanders ontdekken podcasts. Het aantal luisteraars in Nederland groeit nog steeds.

Daarnaast verandert ook de manier waarop mensen podcasts consumeren.

Luisteraars zijn niet meer tevreden met één platform. De functies zijn te beperkt of sluiten niet aan bij individuele wensen.

Zeker als mensen zich door de inhoud of hosts echt verbonden voelen met een podcast, zijn ze bereid om te betalen voor de beste luisterervaring.

Goed voorbeeld daarvan is Podimo.

Het aantal luisteraars naar podcasts in Nederland groeit nog steeds

Mensen consumeren podcasts voornamelijk voor amusement en educatie. Maar ook steeds meer luisteraars gebruiken podcasts om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, interessante onderwerpen of te ontspannen na een lange dag. Marjolein van der Aar heeft succes met haar Mindful Minuut. Ze bouwden in enkele maanden organisch een publiek van bijna 20.000 volgers op.

Een paar in het oog springende cijfers die onderstrepen waarom het gedrag van luisteraars verandert.

  • 38% van de Amerikanen luistert naar podcasts om hun humeur een opkikker te geven.
  • 22% kiest podcasts als alternatief voor muziek
  • 25% gebruikt podcasts om hun vrije tijd mee te vullen

Door Podimo raken we ook meer gewend aan het betalen voor shows. Betaalde abonnementen op podcasts winnen snel terrein.

De angst om iets te missen (FOMO) omschrijft denk ik het beste de haast die sommige luisteraars voelen om zich te abonneren op de meest trendy podcastshows.

Voor makers de uitdaging om de inhoud van hun show ook de moeite van het betalen waard te maken. Alleen maar slap ouwehoeren heeft zijn langste tijd echt gehad.

4. Luisteraars zijn steeds vaker bereid te betalen voor content

Steeds meer Nederlandse mediapartijen doen onderzoek naar de bereidheid van de consument om te betalen voor podcasts. Zo is Sandor Janssen van Listn bezig met verschillende proefprojecten.

Bedrijven kiezen al jaren voor het abonnementsmodel. Ook in de wereld van podcasts werkt dat goed. Op abonnementen gebaseerde services zullen hun marktaandeel dit jaar wereldwijd zien groeien tot 175 miljard dollar.

Nederlanders zijn vaker bereid om te betalen voor audio-content

Mogelijkheden om podcast content te monetizen zijn:

  • Vroege toegang tot nieuwe afleveringen
  • Exclusieve shows
  • Interactieve transcripties

Makers die serieus bezig zijn met podcasting moeten nu al rekening houden met de vraag naar deze functies vanuit de consument.

Start je net met het maken van een podcast, dan doe je er verstandig aan om hierop voor te sorteren bij de keuzes die je maakt, bijvoorbeeld bij het kiezen van een hostingpartij.

5. Verhoogde advertentie-uitgaven

De concurrentie neemt in moordend tempo toe. En de strijd om de aandacht van de consument houdt niet op. Daardoor worden podcasts ook steeds belangrijker voor reclame- en marketingcampagnes.

Marketeers besteden meer budget aan podcast-advertenties. Zo bereiken ze een gerichter publiek.

Neem alleen al het platform Spotify Advertising. Dat biedt geavanceerde functies als dynamische advertentie-invoeging en targeting. Daardoor kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun podcast-campagnes.

Verschillende bronnen beweren dat de uitgaven voor podcast-advertenties in 2024 zijn verdubbeld en gegroeid naar 4 miljard dollar wereldwijd.

Dit is een enorme groei. Even ter vergelijk: In corona-jaar 2021 had de markt nog maar een waarde van 1,4 miljard dollar.

6. Corporate podcasts populair

Het bedrijfsleven maakt veelvuldig gebruik van podcasting als marketingtool. De ene podcast is succesvoller dan de andere, maar feit is dat het een perfecte manier is om de merkboodschap uit te dragen en waardevolle gesprekken te voeren met klanten.

Bovendien is podcasting ook een integraal onderdeel geworden van digitale marketingcampagnes. Bedrijven vallen online over elkaar heen om op LinkedIn te melden dat ze óók een podcast hebben.

Neem de tijd om na te denken over een origineel idee voor je podcast. De tijd van louter slap ouwehoeren is voorbij

Dat juich ik van harte toe. Neem voor je begint wel de tijd om na te denken over hoe je een originele show kunt maken om op te vallen en je concurrentie voor te blijven.

Een andere vorm die ik vaak zie, is het delen van branche specifieke inzichten met behulp van podcasting. Mits goed aangepakt, kunnen bedrijven zich positioneren als opinieleider in hun sector.

Goed voorbeeld daarvan is de podcast die ik samen met Roelof Salomons van de Rijksuniversiteit Groningen voor Mercer maakte. Daarin bespreken we de veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel.

Conclusie

We lopen in Nederland nog behoorlijk achter als het gaat om podcasting. Google eens op de ontwikkelingen in Duitsland en Amerika en je staat versteld van wat er nog meer mogelijk is.

Ook binnen Nederland zijn er nog behoorlijke verschillen. Op NPO Radio 1 zei ik er gekscherend iets over in de show van Mischa Blok en Lammert De Bruin, maar in de grensregio's beginnen bedrijven en organisaties nú pas de kracht van podcasts als marketingmiddel te ontdekken.

Die groei stopt de komende jaren niet. Door kunstmatige intelligentie en abonnementsmodellen zorgt podcasting voor veranderingen in digitale marketing en content creatie.

Denk voor je start goed na over het publiek dat je wilt bereiken, hoe je dat wilt doen en welke tools je daarvoor nodig hebt.

Mocht je daarover een keer willen brainen, stuur me dan gerust een berichtje of volg me hier op LinkedIn.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 04/23/2023

Views: 6121

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.